Magická lóže

Magická lóže Michala Siloráda Patrčky byla založena 8. dubna 1990, Jaroslavem Zachem. Je to výběrový klub, který má za úkol spojit lidi se stejným zájmem – magie. Lóže je zapsaným spolkem a její činnost se řídí dle platných stanov. Hlavní činností lóže v současné době je provoz areálu Muzea magie v Jaroměři, jehož autorem je zakladatel a dlouholetý člen lóže a jaroměřský rodák Jaroslav Zach.

Historie lóže
Magická lóže vznikla v roce 1990 v Jaroměři na Šlejfírně (tedy v místě dnešního Muzea magie). Zakladatelem byl jaroměřský rodák Jaroslav Zach. Na počátku ovšem nesla jméno Unie magiků Východní Čechy. „Magická lóže“ se do názvu dostalo až později v návaznosti na Lóži Ponrepo, kterou založil Viktor Ponrepo (vlastním jménem Dismas Šlambor). Ten žil na přelomu 19. a 20. století a cestoval s kouzelným divadlem. Po objevu filmu založil v Praze první stále Bio Ponrepo.
Ke konečné úpravě názvu došlo až po historickém objevu prvního principála kouzelného divadla na našem území – Michala Siloráda Patrčky. Magická lóže nyní hrdě nese jeho jméno. A to i proto, že je úzce spjat s Jaroměří, kde je i pochován. M. S. Patrčka byl na základě aktivity magické lóže uznán za patrona českých kouzelníků.

Za dobu své existence stáli členové lóže u realizace mnoha akcí pro širokou veřejnost, které často měly i mezinárodní účast a ohlas. Za všechny je možné uvést Mistrovství republiky v moderní magii, mezinárodní festival kouzel, uskutečnění rekordu v délce pohřbení fakíra, Kouzelnická galapředstavení a mnohá další setkání a vystoupení. Za významný zlom v činnosti lóže lze považovat rok 2009, kdy bylo veřejnosti slavnostně otevřeno Muzeum magie. Muzeum je výsledkem celoživotní práce Jaroslava Zacha, který byl významným profesionálem, ale i historikem a teoretikem kouzel. Od tohoto okamžiku se areál muzea stal hlavní náplní činnosti lóže i místem pro pořádání různých akcí pro veřejnost.

Členové magické lóže

Velmistr lóže
Martin Langr
langrmarti@seznam.cz

Členové kolegia
Miloš Malý
kouzelnik.milos.maly@gmail.com

Karel Kašpar sn.
mr.carlo@seznam.cz

Pavel Rydval
pavel.magic.cz@centrum.cz

Mistři magické lóže
Simona Černá
cersima@seznam.cz

Veronika Černá
cervery@seznam.cz

Radek Černý
cersima@seznam.cz

Pavel Jána
PavelJahna2@seznam.cz

Karel Kašpar jr.
info@adrenalinmagic.cz

Věra Kašparová
info@adrenalinmagic.cz

Milan Kincl
kincl.arted@seznam.cz

Miloš Mlejnek

Tomáš Podzimek

Jana Pšeničková

Štěpán Rejl
re.stepan33@gmail.com

Dušan Šťásek
forrkuss@gmail.com

Přidružení členové
Petr Bernart
Michal Kočica
Radek Resl

Čestní členové
Karel Vaverka
vavkarel@seznam.cz

Eva Vejr
evavejr@hotmail.com

Členové, kterým již nahoru vzdáváme hold
Václav Černý
Jan Havel
Jaromír Ježek
Jaroslav Zach
Oldřich Holeček
Alan Vejr